1. ناصر حافظی مطلق , محمد علی خلیل زاده , علی مقیمی , مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر , دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۷
  2. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۴